اوقات شرعی
 • سه شنبه،05 بهمن 1400
 • ورود
 
     
   • نرم افزارهای شهروندی

    اپلیکیشن راننده تاکسی کیان
    پی پاد | اپلیکیشن شارژ من کارت
    هوای مشهد
    شهرمن
    تصدیق گواهی32-6-1
    137
    نقشه همراه مشهد
    ضوابط ساخت و ساز
      
   • نرم افزارهای اداری

    پلیس ساختمان ورژن 1.10.107
    سامانه مبنا
    بازدید همراه
    سامانه جامع بازرسی شهرداری
    نرم افزار مدیریت کار همراه
    سامانه هوشمند خودرویی
    بازرسی تاکسیرانی
    نظر سنجی مدیریت آمار